Blog | BizBalloon
×

Blog

व्यावसायिक प्रवास - The business journey

Date created: Wed, 30 Mar, 2016

 

असं म्हटलं जातं कि "...

व्यवसाय सुरुवात करण्यापूर्वी स्वतःला विचारायचे २० प्रश्न.

Date created: Thu, 24 Mar, 2016

१. मला  व्यवसाय  का करायचा  आहे?

...

ग्राह्कांशी चांगले नातेसंबंध प्रस्थापित करण्याचे १० मार्ग

Date created: Sat, 19 Mar, 2016

१)  सर्वप्रथम ग्राहकांचे ऐका

...